Historia Hotelu


GENEZA NAZWY HOTELU CASPAR
Najważniejszą ideą w tworzeniu nazwy było nawiązywanie się do historii regionu, miejsca. W jej poszukiwaniu skorzystaliśmy z materiałów historycznych. Z zaskoczeniem odkryliśmy, iż wśród wielu znakomitych osób żyjących lub przebywająych w dawnych Cieplicach powtarzało się imię Caspar.
 
Wśród tych, których z pewnnością należy wymienić są m.in.:
1515 – Caspar Schaffgotsch (właściciel Cieplic) – zbudował przy kościele parafialnym kaplicę.
1569 – Caspar Hoffmann medyk – zbadał i sporządził pierwszy naukowy opis cieplickiego uzdrowiska.
1599 – Caspar Ebert wybudował większy zbiornik źródła klasztornego.
1607 – Caspar Schwenckfeld von Ossig badacz karkonoskiej przyrody i cieplicki lekarz
wydał pierwszy dokładny naukowy opis zdroju i właściwości leczniczych jego źródeł.
1711 – Caspar Jentsch odbudował po wielkim pożarze cieplicki kościół i zabudowę łazienek.
1736 – Caspar Gottlieb Lindner pisarz
1847 – Caspar David Friedrich znany malarz przebywa w Cieplicach.

 

Dla uczczenia ich pamięci wybraliśmy to budzące sympatyczne skojarzenia imię jako nazwę naszego Hotelu i Restauracji.


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress