fundusze
facebook
instagram
youtube

MENU

caspar nocą caspar zimą wnętrze hotelu

Historia Hotelu


Hotel Caspar realizuje PROJEKT  dofinansowany ze środków unijnych.

 

Projekt realizowany jest w ramach Działania 3.2 „ Efektywność energetyczna w MŚP” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

 

Cel Projektu: przebudowa Hotelu Caspar polegająca na modernizacji energetycznej
w zakresie: wymiany CO, okien i drzwi, ocieplenia budynku ze zmianą kolorystyki
elewacji, montażu paneli fotowoltaicznych oraz zadaszenia głównego wejścia,
mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej obiektu poprzez zmniejszenie
strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

 

 

Całkowita wartość projektu: 1 558 362,49 pln
Kwota dofinansowania: 817 420,31 pln.

_____________________________________________________

funduszedolny śląskUnia

GENEZA NAZWY HOTELU CASPAR
Najważniejszą ideą w tworzeniu nazwy było nawiązywanie się do historii regionu, miejsca. W jej poszukiwaniu skorzystaliśmy z materiałów historycznych. Z zaskoczeniem odkryliśmy, iż wśród wielu znakomitych osób żyjących lub przebywająych w dawnych Cieplicach powtarzało się imię Caspar.

Wśród tych, których z pewnnością należy wymienić są m.in.:
1515 – Caspar Schaffgotsch (właściciel Cieplic) – zbudował przy kościele parafialnym kaplicę.
1569 – Caspar Hoffmann medyk – zbadał i sporządził pierwszy naukowy opis cieplickiego uzdrowiska.
1599 – Caspar Ebert wybudował większy zbiornik źródła klasztornego.
1607 – Caspar Schwenckfeld von Ossig badacz karkonoskiej przyrody i cieplicki lekarz
wydał pierwszy dokładny naukowy opis zdroju i właściwości leczniczych jego źródeł.
1711 – Caspar Jentsch odbudował po wielkim pożarze cieplicki kościół i zabudowę łazienek.
1736 – Caspar Gottlieb Lindner pisarz
1847 – Caspar David Friedrich znany malarz przebywa w Cieplicach.

 

Dla uczczenia ich pamięci wybraliśmy to budzące sympatyczne skojarzenia imię jako nazwę naszego Hotelu i Restauracji.


caspar hotel fundusze dolny śląsk Unia europejska hotel hrs termy discover spa