fundusze
facebook
instagram
youtube

MENU

caspar nocą caspar zimą wnętrze hotelu

Przetargi/Projekty


 

 


 

PODL ed - 1

 

 

  

 

W  związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie programu nowoczesnej promocji hotelu wykorzystującego
mapping 3d oraz pokazy laserowe” dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej:
1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”; Działanie: 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”,
Podziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny”,
Schemat: 1.2.C.b „Usługi dla przedsiębiorstw – Bon na innowację” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

 

Firma zaprasza do składania ofert na  realizację usług badawczo-rozwojowych.

Szczegóły w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe nr 1_2019

 

 

11

 

 

 


 

Informujemy, że najkorzystniejszą ofertę  złożyła Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Nysie.

 


caspar hotel fundusze RP dolny śląsk Unia europejska termy discover spa spa