fundusze
facebook
instagram
youtube

MENU

caspar nocą caspar zimą wnętrze hotelu

Przetargi


 

W  związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie programu nowoczesnej promocji hotelu wykorzystującego
mapping 3d oraz pokazy laserowe” dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej:
1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”; Działanie: 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Podziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny”, Schemat: 1.2.C.b „Usługi dla przedsiębiorstw – Bon na innowację” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

Firma zaprasza do składania ofert na  realizację usług badawczo-rozwojowych.

Szczegóły w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe nr 1_2019

 


caspar hotel fundusze dolny śląsk Unia europejska hotel hrs termy discover spa