fundusze
facebook
instagram
youtube

MENU

caspar nocą caspar zimą wnętrze hotelu

Cennik pokoi


 

SEZON A 1.04 – 31.10
SEZON B 1.01-31.03 & 1.11 – 31.12

Przy pobytach powyżej 5 dni – stosujemy rabaty lojalnościowe.
Upomnij się o taki rabat – marketing@caspar.pl

Usługa Cena
Śniadanie dla Gości z zewnątrz 40 PLN
Obiad 60 PLN
Kolacja 40 PLN
Obiadokolacja 65 PLN
Bukiet kwiatów 60 PLN
Butelka wina bankietowego 60 PLN
Butelka wina musującego 60 PLN
Zwierzę domowe 30 PLN /dzień
Kosz owoców 30 PLN
Romantyczna aranżacja pokoju hotelowego* 100 PLN
Parking 30 PLN/ doba

*płatki róż, świece, słodki upominek.

W cenę  noclegu  wliczone jest śniadanie w hotelowej restauracji wydawane standardowo w godz. 8:00 – 10:00. Doba hotelowa trwa od 16:00 – 11:00. Na specjalne życzenie śniadanie możemy wydać o wcześniejszej porze, po uprzednim zgłoszeniu w  hotelowej recepcji.

  • dzieci do lat 4 – pobyt ze śniadaniem – GRATIS  jeśli śpią z rodzicami lub w łóżeczku dziecięcym.
  • dzieci od 4 do 10 lat płacą 50 zł za nocleg ze śniadaniem, jeśli śpią na tzw. dostawce w pokoju rodziców.
  • obowiązuje opłata za zwierzęta domowe – 30 zł/ doba /odpowiedzialność materialną za ewentualne zniszczenia mienia hotelowego ponosi właściciel zwierzęcia/
  • za rezerwację miejsca parkingowego na hotelowym parkingu obowiązuje opłata w wysokości 30 zł/ doba
    Rezerwując należy zapytać o dostępność parkingu.
  • w cenę pobytu nie jest wliczona opłata uzdrowiskowa : 5,40 zł/osoba/ doba

Zasady ogólne
Hotel*** Caspar stawia sobie za cel zapewnienie gościom optymalnych warunków wypoczynku. Prawa i obowiązki Gości określają ogólne warunki rezerwacji i pobytu w Hotelu Caspar zwane dalej warunkami.


Informujemy że administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Hotel Caspar, 58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski 28. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone w celu i  w zakresie potrzebnym do realizacji umowy o świadczeniu usług hotelowych ,

oraz zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Ma Pani / Pan prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz żądania ich poprawienia lub usunięcia ze zbioru danych.

 

Zgłoszenie pobytu
Zgłoszenie pobytu wypoczynkowego lub kuracyjnego w Hotelu Caspar następuje z chwilą dokonania rezerwacji i wpłaty zaliczki w ustalonej wysokości w określonym terminie. Dokonanie rezerwacji wiążącej jest równoznaczne z przyjęciem ogólnych warunków rezerwacji i pobytu w Hotelu Caspar.

 

Warunki płatności
Ceny świadczeń gości są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług. Miejscem spełnienia świadczenia za pobyt jest wskazany rachunek bankowy Hotelu Caspar. Przy zgłoszeniu pobytu Gość zobowiązuje się do wpłaty na rzecz Hotelu Caspar zadatku w wysokości ustalonej z działem rezerwacji lub co najmniej 30% ustalonej ceny pobytu.

 

Pozostała kwota za pobyt winna być wpłacona przez Gościa w recepcji gotówką lub kartą kredytową.
Korzystający z pobytu zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowo opłaty klimatycznej za każdy dzień pobytu w wysokości ustalonej aktualnie obowiązującą uchwałą Rady Gminy. Opłata za psa (lub kota) wynosi 20 zł za dobę, przy czym pobyt ze zwierzęciem winien być zgłoszony i uzgodniony przed przyjazdem. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzę.

 

Hotel Caspar zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Gościem, którego wpłaty nie zostaną przekazane w terminach ustalonych na rzecz Hotelu Caspar. W przypadku nie zgłoszenia przez zamawiającego przyjazdu w terminie późniejszym, rezerwacja pobytu jest gwarantowana do godziny 9-tej dnia następnego od dnia rezerwacji.

Prawa Gościa

Gość ma prawo do świadczeń zawartych w ofercie Hotelu Caspar po akceptacji i spełnieniu niniejszych warunków.

Goście uprawnieni są do otrzymania koniecznej pomocy i opieki oraz zgłaszania wszelkich uwag i sugestii dotyczących pobytu w recepcji.

 

Obowiązki Gościa
Od chwili rozpoczęcia pobytu Gość zobowiązany jest stosować się do wskazówek przedstawicieli Hotelu Caspar dotyczących pobytu wypoczynkowego lub kuracyjnego umożliwiającego realizację pobytu.

Gość zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz związanych z bezpieczeństwem przepisów pożarowych w miejscu zakwaterowania. Na terenie obiektu jest ZAKAZ palenia papierosów.

W razie rażącego bądź uporczywego naruszania przez Gościa ustalonego porządku pobytu zagrażającego
interesom innych Gości, Hotel Caspar może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. Wszelkie koszty powstałe z winy Gościa obciążą w takim przypadku nie stosującego się do ustalonego przez Hotel Caspar porządku pobytu Gościa.

 

Reklamacje
Reklamacje związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz innymi warunkami pobytu należy zgłaszać pisemnie lub ustnie w recepcji Hotelu Caspar.

O sposobie załatwienia złożonej reklamacji, gość zostanie poinformowany przez pracownika recepcji.

Odpowiedzialność, przedawnienie Hotel Caspar nie odpowiada za nie wykonanie lub nienależne wykonanie umowy, które jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem po stronie gościa.

Gość jest zobowiązany do pokrycia kosztów szkód powstałych wyłącznie z jego winy, w trakcie trwania pobytu. Za szkody wyrządzone poprzez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie.

Hotel Caspar nie ponosi odpowiedzialności za wady lub niewykonanie obowiązków związanych z wykonaniem zobowiązań, które były oferowane jako usługi podwykonawców (np. organizacja wycieczki z miejsca docelowego, wynajęty samochód, imprezy fakultatywne, etc.)

 

Hotel nie ponosi odpowiedzialności za samochód Gościa pozostawiony poza parkingiem hotelowym, który jest dodatkowo płatny : 20 zł/ doba

Wyłączenie odpowiedzialności
Hotel Caspar ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.

Hotel Caspar zastrzega sobie prawo do odwołania pobytu w każdym czasie przed jego rozpoczęciem w wypadku stanu wyższej konieczności spowodowanej zdarzeniem losowym z przyczyn niezależnych od Hotelu Caspar. Należność spełnienia zobowiązuje Hotel Caspar do przedstawienia oferty zastępczej na zasadach pierwszeństwa lub zwrot uiszczonej należności.

Hotel Caspar ponosi odpowiedzialność za pieniądze i rzeczy wartościowe złożone przez Gościa do depozytu.

Rezygnacja z pobytu
Rezygnacja z pobytu w celu zwrotu wpłaconego zadatku wymaga pisemnego oświadczenia. Zadatek, zgodnie z przepisami prawa polskiego, nie jest formą zwrotną. Hotel może, po wcześniejszym uzgodnieniu z Gościem, przenieść realizację wpłaconego wcześniej zadatku na inny, dogodny dla Hotelu i Gościa termin. Hotel nie wypłaca wpłaconego zadatku na skutek rezygnacji przez Gościa z zamówionej usługi.

W razie rezygnacji z pobytu w trakcie jego trwania, z powodu nierzetelnego wykonania umowy przez Hotel Caspar zwrotowi podlega całość niewykorzystanej opłaty za pobyt.

W razie rezygnacji z pobytu w trakcie jego trwania, nie z winy Hotelu Caspar, zwrotowi podlega ustalona kwota z tytułu niewykorzystania wszystkich należnych świadczeń.

Dokonanie rezerwacji i wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją przedstawionych wyżej ogólnych warunków

 

Wszystkie ceny zawierają podatek od towarów i usług ( VAT )
Hotel zastrzega możliwość zmiany cen na miesiąc przed końcem każdego roku kalendarzowego.

visa


caspar hotel fundusze RP dolny śląsk Unia europejska termy discover spa