fundusze
facebook
instagram
youtube

MENU

caspar nocą caspar zimą wnętrze hotelu

Przetargi/Projekty


Firma realizuje projekt pt. „_Dywersyfikacja działalności firmy HOTEL CASPAR GRAŻYNA FUTERHENDLER o nowe usługi, celem walki z negatywnymi skutkami kryzysu wywołanego COVID-19_”

  Głównym celem projektu jest wprowadzenie do oferty całkowicie nowej usługi, która dotychczas nie była realizowana w firmie – wynajem rowerów elektrycznych. Dodatkowym pomysłem jest zmiana źródła ogrzewania hotelu na ekologiczną pompę ciepła.

W tym celu niezbędny jest poniesienie następujących wydatków:

  1. Zakup busa
  2. Zakup pompy ciepła z klimatyzatorami
  3. Zakup rowerów elektrycznych – 4 szt.

Całkowita wartość projektu: 431 115,00 PLN
Wartość dofinansowania UE: 280 400,00 PLN

  

PODL ed - 1

 

 

  

 

W  związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie programu nowoczesnej promocji hotelu wykorzystującego
mapping 3d oraz pokazy laserowe” dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej:
1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”; Działanie: 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”,
Podziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny”,
Schemat: 1.2.C.b „Usługi dla przedsiębiorstw – Bon na innowację” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

 

Firma zaprasza do składania ofert na  realizację usług badawczo-rozwojowych.

Szczegóły w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe nr 1_2019

 

 

11

 

 

 


 

Informujemy, że najkorzystniejszą ofertę  złożyła Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Nysie.

 


caspar hotel fundusze RP dolny śląsk Unia europejska termy discover spa