fundusze
facebook
instagram
youtube

MENU

caspar nocą caspar zimą wnętrze hotelu

RODO – polityka prywatności


KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna –  dla klientów usług turystycznych, noclegowych, gastronomicznych, szkoleniowych z Hotelem Caspar, 58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski 28.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych „RODO”) niniejszym, zgodnie z art. 13 RODO,  informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Hotel Caspar, 58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski 28.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – marketing@caspar.pl
nr tel. 75 6455001
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: zawarcia i wykonania umowy na podstawie:  Art. 6 ust 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r:
Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
a także podmioty uczestniczące w realizacji usług
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny
do realizacji celu
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Klauzula informacyjna – cel: zapisanie się do newslettera

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) podanie danych osobowych jest dobrowolne
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hotel Caspar Grażyna Futerhendler, 58-560  Jelenia Góra, Pl. Piastowski 28
3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych- marketing@caspar.pl  nr tel. 75 6455001
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

 

Dyrektor hotelu Caspar
w Jeleniej Górze


caspar hotel fundusze RP dolny śląsk Unia europejska termy discover spa