Historia

historia Cieplic Cieplice dawniej
historia Cieplic
Historia Cieplic

Początki Cieplic, poświadczone historycznie, sięgają drugiej połowy XIII wieku. Już wówczas znane były tutejsze gorące źródła. Od nich to właśnie miejscowość wzięła swoja nazwę, zarówno w języku niemieckim – Bad Warmbrunn (Willa Warmbrona 1288 rok), łacinie – Callidus fons (1281 rok), jak i polskim – Cheplewode (1318 rok).
Nowym właścicielem Cieplic w 1381 roku został Gotsche Schoff, rycerz będący na usługach księcia Bolka II Świdnicko – Jaworskiego. Zakupił on Cieplice od wdowy po księciu, Agnieszki. W rękach jego potomków, rodu Schaffgotschów, miejscowość pozostała przez następne stulecia.

Cieplice dawniej
Historia Cieplic Historia Cieplic
Historia Cieplic
Historia Cieplic

Do popularyzacji cieplickich źródeł bezsprzecznie przyczyniły się ich pierwsze opisy naukowe. Brandenburski medyk Caspar Hoffman zbadał i opisał tutejsze gorące wody już w 1569 roku. Natomiast w 1607 roku wydano
w Zgorzelcu dużo lepszą i obszerniejszą pracę Caspara Schwenckfelda, wybitnego przyrodnika i lekarza z Jeleniej Góry.
W 1902 roku powstała w Cieplicach znana szkoła snycerska. Uzdrowisko słynęło również w okolicy z corocznego jarmarku, zwanego „Tallsackmarkt”, podczas którego sprzedawano niepowtarzalne pierniki. W 1925 Cieplice oficjalnie otrzymały przydomek Bad - Uzdrowisko.
A w 1935 roku - uzyskały prawa miejskie.

Historia Cieplic
hotel Caspar Hotel Caspar Jelenia Góra, Cieplice Zdrój - widok z deptaka
hotel Caspar
Historia Hotelu

GENEZA NAZWY HOTELU CASPAR
Najważniejszą ideą w tworzeniu nazwy było nawiązywanie do historii regionu, miejsca. W jej poszukiwaniu skorzystaliśmy z materiałów historycznych. Z zaskoczeniem odkryliśmy, iż wśród wielu znakomitych osób żyjących lub przebywających w dawnych Cieplicach powtarzało się imię Caspar. Wśród tych, których z pewnnością należy wymienić są m.in.:
1515 – Caspar Schaffgotsch (właściciel Cieplic) – zbudował przy kościele parafialnym kaplicę.
1569 – Caspar Hoffmann medyk – zbadał i sporządził pierwszy naukowy opis cieplickiego uzdrowiska.
1599 – Caspar Ebert wybudował większy zbiornik źródła klasztornego.
1607 – Caspar Schwenckfeld von Ossig badacz karkonoskiej przyrody i cieplicki lekarz, wydał pierwszy dokładny naukowy opis zdroju i właściwości leczniczych jego źródeł.
1711 – Caspar Jentsch odbudował po wielkim pożarze cieplicki kościół i zabudowę łazienek.
1736 – Caspar Gottlieb Lindner pisarz
1847 – Caspar David Friedrich znany malarz przebywa
w Cieplicach.
Dla uczczenia ich pamięci wybraliśmy to budzące sympatyczne skojarzenia imię jako nazwę naszego Hotelu
i Restauracji.

Hotel Caspar Jelenia Góra, Cieplice Zdrój - widok z deptaka
PFR