Projekty Unijne

Projekty Unijne
Projekty Unijne

Projekt Unijny 1

Firma realizuje projekt pt. „_Dywersyfikacja działalności firmy HOTEL CASPAR GRAŻYNA FUTERHENDLER o nowe usługi, celem walki z negatywnymi skutkami kryzysu wywołanego COVID-19_”
Głównym celem projektu jest wprowadzenie do oferty całkowicie nowej usługi, która dotychczas nie była realizowana w firmie – wynajem rowerów elektrycznych. Dodatkowym pomysłem jest zmiana źródła ogrzewania hotelu na ekologiczną pompę ciepła.
 
W tym celu niezbędne jest poniesienie następujących wydatków:
1. Zakup busa
2. Zakup pompy ciepła z klimatyzatorami
3. Zakup rowerów elektrycznych – 4 szt

Całkowita wartość projektu: 431 115,00 PLN
Wartość dofinansowania UE: 280 400,00 PLN

Projekt Unijny 2

Przyznanie grantu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
OŚ Priorytetowa 1:
PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE
Działanie 1.2:
Innowacyjne przedsiębiorstwa
Pod działanie 1.2.1:
Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny
Schemat 1.2.C.b:
Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację”
Projekt pt.:
„Opracowanie programu nowoczesnej promocji hotelu wykorzystującego mapping 3d oraz pokazy laserowe”.

Całkowita wartość projektu:
98 400,00 PLN
Dofinansowanie w formie grantu:
68 000,00 PLN
Hotel Caspar realizuje PROJEKT dofinansowany ze środków unijnych.
 
Projekt realizowany jest w ramach Działania 3.2 „ Efektywność energetyczna w MŚP” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.
 
Cel Projektu: przebudowa Hotelu Caspar polegająca na modernizacji energetycznej
w zakresie: wymiany CO, okien i drzwi, ocieplenia budynku ze zmianą kolorystyki elewacji, montażu paneli fotowoltaicznych oraz zadaszenia głównego wejścia,
mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej obiektu poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

Całkowita wartość projektu: 1 558 362,49 pln
Kwota dofinansowania: 817 420,31 pln.Przetarg

W związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie programu nowoczesnej promocji hotelu wykorzystującego mapping 3d oraz pokazy laserowe” dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej:
1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”; Działanie: 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”,
Podziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny”,
Schemat: 1.2.C.b „Usługi dla przedsiębiorstw – Bon na innowację” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.
 
Firma zaprasza do składania ofert na realizację usług badawczo-rozwojowych.
Szczegóły w zapytaniu ofertowym.
Zapytanie ofertowe nr 1_2019  Informujemy, że najkorzystniejszą ofertę  złożyła Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie.

Projekty Unijne
PFR