fundusze
facebook
instagram
youtube

MENU

caspar nocą caspar zimą wnętrze hotelu

Historia Hotelu / Projekty Unijne


Firma realizuje projekt pt. „_Dywersyfikacja działalności firmy HOTEL CASPAR GRAŻYNA FUTERHENDLER o nowe usługi, celem walki z negatywnymi skutkami kryzysu wywołanego COVID-19_”

  Głównym celem projektu jest wprowadzenie do oferty całkowicie nowej usługi, która dotychczas nie była realizowana w firmie – wynajem rowerów elektrycznych. Dodatkowym pomysłem jest zmiana źródła ogrzewania hotelu na ekologiczną pompę ciepła.

 

W tym celu niezbędne jest poniesienie następujących wydatków:

  1. Zakup busa
  2. Zakup pompy ciepła z klimatyzatorami
  3. Zakup rowerów elektrycznych – 4 szt

Całkowita wartość projektu: 431 115,00 PLN
Wartość dofinansowania UE: 280 400,00 PLN

 

_________________________________________________________________________________________

11

 

 

 

 


Przyznanie grantu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
OŚ Priorytetowa 1:

PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE
Działanie 1.2:
Innowacyjne przedsiębiorstwa
Pod działanie 1.2.1:
Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny
Schemat 1.2.C.b:
Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację”
Projekt pt.:
„Opracowanie programu nowoczesnej promocji hotelu wykorzystującego
mapping 3d oraz pokazy laserowe”.

___________________
Całkowita wartość projektu:
98 400,00 PLN
Dofinansowanie w formie grantu:
68 000,00 PLN

Hotel Caspar realizuje PROJEKT  dofinansowany ze środków unijnych.

 

Projekt realizowany jest w ramach Działania 3.2 „ Efektywność energetyczna w MŚP” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

 

Cel Projektu: przebudowa Hotelu Caspar polegająca na modernizacji energetycznej
w zakresie: wymiany CO, okien i drzwi, ocieplenia budynku ze zmianą kolorystyki
elewacji, montażu paneli fotowoltaicznych oraz zadaszenia głównego wejścia,
mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej obiektu poprzez zmniejszenie
strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

Całkowita wartość projektu: 1 558 362,49 pln
Kwota dofinansowania: 817 420,31 pln.

 

_________________________________________________________________________________________
11

 

 

GENEZA NAZWY HOTELU CASPAR
Najważniejszą ideą w tworzeniu nazwy było nawiązywanie się do historii regionu, miejsca. W jej poszukiwaniu skorzystaliśmy z materiałów historycznych. Z zaskoczeniem odkryliśmy, iż wśród wielu znakomitych osób żyjących lub przebywająych w dawnych Cieplicach powtarzało się imię Caspar.

Wśród tych, których z pewnnością należy wymienić są m.in.:
1515 – Caspar Schaffgotsch (właściciel Cieplic) – zbudował przy kościele parafialnym kaplicę.
1569 – Caspar Hoffmann medyk – zbadał i sporządził pierwszy naukowy opis cieplickiego uzdrowiska.
1599 – Caspar Ebert wybudował większy zbiornik źródła klasztornego.
1607 – Caspar Schwenckfeld von Ossig badacz karkonoskiej przyrody i cieplicki lekarz
wydał pierwszy dokładny naukowy opis zdroju i właściwości leczniczych jego źródeł.
1711 – Caspar Jentsch odbudował po wielkim pożarze cieplicki kościół i zabudowę łazienek.
1736 – Caspar Gottlieb Lindner pisarz
1847 – Caspar David Friedrich znany malarz przebywa w Cieplicach.

 

Dla uczczenia ich pamięci wybraliśmy to budzące sympatyczne skojarzenia imię jako nazwę naszego Hotelu i Restauracji.


caspar hotel fundusze RP dolny śląsk Unia europejska termy discover spa